Monthly Archives: May 2017

Hisseli gayrimenkulü kısaca tapusunda birden çok kişinin payı olan gayrimenkul olarak tanımlayabiliriz. Hisseli tapuda tüm hisse sahiplerinin isimleri yazılıdır. Fakat, hisseli tapular da  ikiye ayrılırlar: El Birliği ile Mülkiyet: Gayrimenkulün hisselerinden kime ne kadar düşeceği belli değildir. Miras yolu ile kalan gayrimenkuller el birliği ile mülkiyet şeklinde olur. Eğer taşınmaz satılmak isteniyorsa öncelikle paylı mülkiyete […]